Margrete - Tell only your friends

Puzzle

"Puzzle" 

En brikke, som passer inn, eller ikke....
En bit som mangler..
En brikke i andres liv..
En del av et større bilde ..

Gjennom livet har jeg truffet mange unike mennesker. 

Dennne serien omhandler dette, og her et klipp fra behind the sceen. 

Work in progress ;)

 

Puzzle

En brikke, som passer inn, eller ikke....
En bit som mangler..
En brikke i andres liv..
En del av et større bilde ..

Gjennom livet har jeg truffet mange unike mennesker. 

Dennne serien omhandler dette, og her et klipp fra behind the sceen. 

Work in progress ;)