Margrete - Tell only your friends

Filmer - Hulderfolket

Når skapes kunsten? 

Vi legger veldig mye vekt på hvordan vi skal lage karakterene så realistiske som mulig i den kunstneriske tolkningen. Vi fotograferer kun med naturlig lys ute. Karakterene lages basert på sang og historier om hvordan de så ut og hvilke magiske egenskaper de hadde..